Mikroelektroniikka

Edustamme mikroelektroniikan sovelluksissa KOENEN GmbH:ta ja Unitemp GmbH:ta, sekä toimimme yhteistyössä englantilaisen Inseton kanssa.


Koenen GmbH on markkinoiden johtava ja innovatiivisin yritys, joka valmistaa painoseuloja ja stensiilejä mikroelektroniikan sovelluksiin. Uusin aluevaltaus on M-TeCK stensiilit jotka yhdistävät perinteisen seulan ja metallistensiilin hyödyt.


Unitemp GmbH on erikoistunut valmistamaan laitteistoja erillaisiin termisiin prosesseihin. Tärkeimpiä laitteistoja ovat nopeat hehkutusjärjestelmät, reflow juotosuunit (fluksiton ja voidivapaa juottaminen) ja erittäin tarkat lämpölevyt. Valikoimissa on myös VSS-tyhjiöjuotosjärjestelmä, jossa fluksia voidaan käyttää.


Inseton kanssa keväällä 2010 aloitettu yhteistyömme kattaa agentuuritoiminnan ja maahantuonnin Inseton kahden divisioonan tuotteiden osalta:


1. Mikroelektroniikan koneet ja laitteet tuotantoon ja testaukseen

2. Mikroelektroniikan materiaalit