Koartan

Paksukalvomateriaalit, pastat ja musteet. Hopea- ja kultatäytteiset johtavat materiaalit sekä myös dielektriset materiaalit, vastukset ja lasitteet yms.
Valmistaja: Koartan